← All Recruiters

Welsh Government

W1siziisijiwmjevmdcvmdgvmtuvmdkvmdevnzcyogy0nzitymvimc00mwfllwfizdytztc1ywvkyzy3ndcxl1dlbhnoludvdi5qcgcixsxbinailcj0ahvtyiisijqwmhgzmdbcdtawm2uixv0

Established as a non-ministerial department of Welsh Government, the WRA has been operational since 1 April 2018.  Our primary purpose is to administer and collect Wales’ first devolved taxes; Land Transaction Tax (LTT) and Landfill Disposals Tax (LDT).

Were a small, digital organisation consisting of around 80 colleagues - dedicated to learning, innovation and continuous change to improve services for our taxpayers.

 

Mae'r ACC, a sefydlwyd fel adran anweinidogol o Lywodraeth Cymru, wedi bod yn weithredol ers 1 Ebrill 2018. Ein diben pennaf yw gweinyddu a chasglu trethi datganoledig cyntaf Cymru; sef y Dreth Trafodiadau Tir a'r Dreth Gwarediadau Tirlenwi.

Sefydliad bach, digidol ydym ni, sy'n cyflogi tua 80 o gydweithwyr. Rydym yn ymroddedig i ddysgu, arloesi a newid parhaus er mwyn gwella gwasanaethau i'n trethdalwyr.

 

Latest Welsh Government jobs